Gorbatsjov gebruikt voor eerste keer volmacht

MOSKOU, 28 sept. President Gorbatsjov van de Sovjet-Unie heeft gisteren bij decreet bepaalt dat lokale overheden en bedrijven optimaal inzetbaar moeten zijn om te voorkomen dat een groot deel van de oogst verloren gaat, terwijl overal in het land voedseltekorten zijn. Daarbij maakte Gorbatsjov voor het eerst gebruik van de speciale volmachten die hij maandag van het parlement heeft gekregen.

De regering heeft bedrijven en lagere overheden verplicht om materialen en arbeidskrachten beschikbaar te stellen. Produktiemiddelen als vrachtwagens en andere vervoersmiddelen zijn nodig voor het binnenhalen van de oogst. Verder moeten fabrieksarbeiders, bedienden, ingenieurs, en technici ingeschakeld worden om de oogst binnen te halen. Daarnaast heeft de regering het ministerie van defensie de opdracht gegeven nog meer militairen voor het binnenhalen van de oogst ter beschikking te stelllen. Tot nu toe zijn er al 23 duizend militairen voor deze klus ingeschakeld.

Via het officiele persbureau Tass waarschuwde de Sovjet-president dat de bedrijven en overheden niet langer uit financiele of nationalistische overwegingen goederen mogen achterhouden. Gorbatsjov liet weten dat dergelijke activiteiten van bedrijven niet getolereerd kunnen worden. Een aantal bedrijven had door het achterhouden van goederen geprobeerd om aan de schaarste aan consumptiegoederen in het land geld te verdienen. In het parlement is verzet tegen de toegenomen macht van de president. Het decreet is onmiddelijk ingegaan en geldt tot eind 1991. (AFP, UPI)