Foto

Nederlandse en Duitse schepen oefenen deze week gezamelijk in het bestrijden van olievervuiling op zee. De schepen testen ondermeer de uitvoering van de vereiste maatregelen onmiddellijk na een aanvaring van tankers (foto AP).