Foto

MOSKOU Sovjet-president Gorbatsjov heeft voor de eerste keer gebruik gemaakt van zijn volmachten. Per decreet bepaalde hij dat bedrijven optimaal moeten meewerken aan het binnenhalen van de oogst en geen produkten mogen achterhouden om te profiteren van het voedseltekort. Even buiten Moskou zijn militairen betrokken bij de aardappeloogst. Pagina 13. (Foto Reuter)