'Export van chemisch afval mag niet worden verboden'

DEN HAAG, 28 sept. Volgens de Raad van State mag aan Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de inzameling van industrieel chemisch afval niet worden verboden dat naar EG-landen of naar de DDR te exporteren.

De Raad van State zegt dat in zijn uitspraak over het geschil van Ecoservice Nederland b.v. in Alblasserdam met het Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

Minister Alders (milieubeheer) voert het beleid om de export van chemisch afval zo veel mogelijk aan banden te leggen. Een aanzet hiertoe werd al door ex-minister Nijpels van milieubeheer gegeven. Uitvoer van chemisch afval is volgens de minister alleen mogelijk aan de hand van een een door hem afgegeven vergunning.

In het geval van Ecoservice werd er geen toestemming voor afvalexport naar West-Duitsland en naar de DDR verleend. De Raad van State is van mening dat het door de minister gehanteerde vergunningsartikel uit de Wet chemisch afval een verkeerde uitwerking is van de EG-richtlijn van 1984 over afvalexport.

Volgens advocaat mr. N. de Munnik van Ecoservice gaat het bij dit bedrijf om chemisch afval dat van Nederlandse defensiebedrijven, van Philips, Hoescht en galvaniseerbedrijven afkomstig is. Naar zijn zeggen betekent de uitspraak van de Raad van State dat de Nederlandse overheid in dit geval een veel te stringent milieubeleid voert.