EG draagt 6 mln bij aan stadsvernieuwing in Rotterdam-Zuid

BRUSSEL, 28 sept. De Europese Gemeenschap neemt bijna de helft van de kosten op zich voor de stadsvernieuwingsprojecten die Rotterdam op stapel heeft staan in het oude havengebied. Gisteren besloot de Europese Commissie 2,6 miljoen ECU (bijna 6 miljoen gulden) uit te trekken als bijdrage in de totale kosten voor die projecten, die zijn begroot op ruim twaalf miljoen gulden.

Het gaat daarbij om stadsvernieuwingsplannen voor de Kop van Zuid, Feyenoord, de Afrikaanderwijk en verbetering van de veiligheid in de buurt van het metrostation Slinge. Bruce Millan, de Europese Commissaris voor regionale politiek, voert voor de beslissing aan dat Rotterdam een aantal 'zeer interessante en vernieuwende ideeen' op tafel heeft gelegd voor problemen op het gebied van stadsvernieuwing en werkloosheid.

'De Rotterdamse aanpak houdt rekening met de verschillende aspecten van het ontwikkelen van kleine ondernemingen die vaak over het hoofd worden gezien, zoals de integratie in de plaatselijke gemeenschap, verbeterde veiligheid voor gebouwen, betere ontwerpmogelijkheden en richtlijnen voor gezondheid op de werkvloer. De lessen die geleerd kunnen worden van deze voortrekkersprojecten kunnen worden overgebracht naar andere delen van de Gemeenschap en behulpzaam zijn bij het doel van de Commissie om de uitwisseling van ideeen en samenwerking tussen de steden en regio's uit te breiden', zo zegt Millan.

Voor de vernieuwing van de Kop van Zuid moet een ontwikkelingscentrum worden opgericht op drijvende pontons dat binnen het havengebied kan worden verplaatst naarmate de stadsvernieuwing van de Kop van Zuid voortschrijdt. Het centrum, waarvan filialen in Feyenoord en de Afrikaanderwijk zullen komen, moet de ontmoetingsplaats vormen tussen plaatselijke bewoners, kleine ondernemers en de overheid. In het Entrepotgebouw zal een centrum worden ingericht om kleine ondernemers te helpen bij bouwen en industriele vormgeving.

Ook zal een informatiecentrum worden opgezet voor advies over veiligheid en gezondheid tijdens werktijd. Het laatste project behelst verbetering van de veiligheidssituatie in en om het metrostation Slinge. 25 Werklozen zullen een opleiding krijgen als veiligheidsbeambten. Tegelijkertijd zal worden geprobeerd om in de buurt meer bedrijvigheid aan te trekken.