Door vergrijzing stijging aantal cara-patienten

UTRECHT, 28 sept. Door vergrijzing en bevolkingsgroei zal het aantal cara-patienten in Nederland in het jaar 2005 met zeventien procent zijn gestegen. Er zal daardoor een stijgende vraag zijn naar medische voorzieningen. Doordat cara steeds meer in de belangstelling staat, stappen mensen vaker naar de huisarts en worden steeds meer cara-patienten als zodanig herkend. Dit meldt de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg in een binnenkort te verschijnen rapport over de toekomst van enkele chronische ziekten. Jaarlijks worden 27.000 mensen met chronische ademhalingsstoornissen in een ziekenhuis opgenomen. In de komende jaren zal de kwaliteit van het leven voor de patienten verbeteren, zo wordt verwacht. Door betere geneesmiddelen en regelmatige controle zal opname minder vaak nodig zijn. Meer dan een miljoen Nederlanders lijden aan cara.