CDA vindt uitbreiding van aantal cellen met ongeveer 800 temager

DEN HAAG, 28 sept. Het CDA vindt de door Justitie aangekondigde uitbreiding van het aantal cellen met ongeveer 800 veel te mager. Het CDA houdt vast aan de aanbeveling die een ambtelijke studiecommissie vorig jaar deed om 1.200 extra cellen te bouwen tot 1995.

Het Tweede-Kamerlid Van der Burg (CDA) zegt over deze 'geheel niet gemotiveerde wijziging' van de plannen opheldering te zullen vragen. 'Voor met name zware delicten worden straffen steeds hoger, dus zullen de capaciteitsproblemen eerder nijpender worden', aldus Van der Burg.

De PvdA kan in principe instemmen met de uitbreiding van 800 cellen waarvan er honderd naar jeugdinrichtingen gaan en honderd voor tbs-gestelden. Het Kamerlid Swildens (PvdA) waarschuwt wel voor de 'vanzelfsprekendheid' om steeds maar meer cellen te bouwen. 'Ik acht het mogelijk dat als gevolg van de keuze voor meer alternatieve straffen straks blijkt dat er juist minder cellen nodig zijn.' Swildens is blij met de plannen voor meer onderscheid in de uitvoering van celstraffen, zoals open- en gesloten inrichtingen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie is de vermindering van de uitbreiding van de celcapaciteit een gevolg van bijgestelde prognoses. 'De ambtelijke aanbevelingen zijn al weer ruim een jaar oud'. Over twee weken komt Justitie met een uitgebreide nota over de cellencapaciteit waarin de behoefte nader zal worden aangegeven.

Over het algemeen zijn de politieke partijen tevreden over het Justitiele beleidsplan. Volgens de PvdA wordt 'de strijd tegen de verloedering aangegaan. Niet alleen door strafrechtelijk repressief optreden maar ook door tal van preventieve maatregelen'.

Het CDA denkt dat door de voorgestelde maatregelen 'de pak- en strafkans wordt vergroot'. Van der Burg noemt het prima dat de politie meer bevoegdheden krijgt en steunt het plan om de nieuwe politiekorpsen vooral aandacht aan recherchetaken te laten besteden. Wel dienen volgens het CDA de boetes te worden verhoogd, niet alleen om het slachtofferbeleid te financieren.

D66 is blij dat Justitie aandacht gaat besteden aan het herstel van de geloofwaardigheid van de rechtshandhaving. De VVD noemt de plannen een voortzetting van het beleid van de vorige VVD-minister Korthals Altes.

CDA en PvdA vinden het juist dat aandacht wordt gevraagd voor de positie van de etnische minderheden. Van der Burg noemt met name de jeugdcriminaliteit door jongeren van migranten 'een klemmend probleem'. Hij zegt wel 'verontwaardigd' te zijn dat Justitie nu 'als vuilnisbak moet fungeren voor de problemen die ontstaan doordat Binnenlandse Zaken en WVC de moeilijkheden met minderheden jarenlang onder het vloerkleed hebben geveegd'.

Het Kamerlid Kalsbeek (PvdA) vindt het jammer dat door de prominente plaats die in de nota is toegekend aan de positie van etnische minderheden 'de indruk wordt gewekt dat dit een probleem bij uitstek is'. Anderzijds is ze van mening dat 'we de problemen met minderheden niet moeten ontkennen uit angst racistische tendenzen te versterken. Je moet de dingen bij de naam durven noemen'.

Groen Links noemt 'de directe koppeling die wordt gelegd tussen migratie, asielzoekers en de problemen met handhaving van de openbare orde volstrekt onterecht en gevaarlijk. Als we het bevorderen van integratie serieus nemen, kan dat niet door het eenzijdig benadrukken van repressieve maatregelen'.