CanAm

Het beleggingsfonds CanAm heeft de Vereniging voor de Effectenhandel gevraagd zijn notering aan de Amsterdamse parallelmarkt te schrappen. Het in Willemstad (Curacao) gevestigde fonds belegt in vastrentende waarden in binnen- en buitenland. Het maakt daarbij gebruik van de verschillen in de rentetarieven op de kapitaalmarkten om een goed rendement te krijgen. Nu in de meeste landen de rente vrijwel gelijk is, vervalt volgens een woordvoerder van CanAm de bestaansreden van het fonds. Het fonds heeft de houders van certificaten opgeroepen deze te verzilveren voor 24 oktober.