Bezetting

De 24 bezetters van de voormalige Stasi-centrale in Oost-Berlijn hebben vanmorgen hun hongerstaking op de zestiende dag beeindigd. Daarmee eindigde ook de drieeneenhalve week durende bezetting van een zijvleugel van het gebouw. Daarin zijn de zes miljoen documenten over burgers in de beide Duitslanden opgeborgen.