Berkel

Het verlies bij Berkel (weeg- en snijapparatuur) is in de eerste helft van 1990 ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar gedaald van fl.10,3 miljoen naar fl.3 miljoen. De omzet bedroeg in het eerste halfjaar fl.179 miljoen. Ten opzichte van 1989 betekende dat een daling van 9 procent. Het verlies uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen daalde van fl.9,8 miljoen naar fl.5,8 miljoen. Vergeleken met vorig jaar is de daling van het verlies met name veroorzaakt door de bij verliesgevende bedrijven ondernomen acties om de beheerskosten terug te dringen. Berkel leed in 1989 een verlies van fl.44,5 miljoen.