WVC: onvolkomenheden bij verwerving van asielcentra

DEN HAAG, 27 sept. De verwerving van acht acommodaties voor opvangcentra voor asielzoekers is niet zonder 'onvolkomenheden' verlopen. Maar over de rol van WVC-ambtenaar M. F. van Hurck, die banden heeft met het bedrijf dat verscheidene acommodaties aan WVC verhuurt, is 'niets onoirbaars' gebleken.

Dit schrijft minister d'Ancona (WVC) aan de Tweede Kamer. De fracties van Groen links, PvdA, D66 en CDA hadden haar om opheldering gevraagd. Vorige week ontstond onduidelijkheid over de manier waarop het ministerie nieuwe acommodaties heeft gehuurd. De partijen vinden dat d'Ancona nog een aantal vragen onbeantwoord laat. Op 8 oktober zal de minister in een overleg met de Kamer meer informatie moeten verschaffen.

'Ik constateer dat onvolkomenheden aan het licht zijn getreden', schrijft d'Ancona. Een daarvan is toen vorige week maandag de burgemeesters van de betrokken gemeenten werd meegedeeld dat bij hen opvangcentra werden gevestigd, 'WVC niet voldoende zekerheid had over de daadwerkelijke beschikbaarheid van alle lokaties'. Een persoon die onderhandelde over verkoop van twee recreatieparken heeft inmiddels verklaard dat hij niet gemachtigd was voor de eigenaar van de parken op te treden.

Een andere tekortkoming constateert d'Ancona 'op het terrein van het ambtelijk functioneren. Hoewel op grond van het onderzoek niets onoirbaars is gebleken heeft de schijn van het tegendeel zich kunnen vestigen'. Vast staat dat ambtenaar Van Hurck 'aan WVC-zijde' geen rol heeft gespeeld bij de verwerving van de asielzoekerscentra, aldus de minister.

WVC heeft zaken gedaan met het op 4 mei opgerichte Commerce Vastgoed bv. Deze bv heeft als enige oprichter en eigenaar de beleggings- en beheersmaatschappij Ronald Klein bv. WVC is vanaf eind maart met Klein over verscheidene lokaties in overleg geweest. Het ministerie heeft nimmer zaken gedaan met Transito plus bv in oprichting, die door Van Hurck sinds 1 mei bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven met als vennoten onder andere hemzelf en Klein. Het ministerie is pas door het intern onderzoek van vorige week op de hoogte gekomen van het bestaan van Transito, schrijft d'Ancona.

Transito heeft als houdstermaatschappij Commerce Vastgoed en als bedrijfsactiviteit onder andere het handelen in onroerend goed. 'Van enig bewijs dat Commerce Vastgoed voornemens was de eigendom van de parken die aan WVC verhuurd zijn over te doen aan Transito Plus is in het onderzoek niets gebleken', aldus d'Ancona.

Klein heeft tijdens het onderzoek verklaard dat hij op 13 september, toen het ernaar uitzag dat WVC van hem vier lokaties zou huren, Van Hurck heeft gevraagd 'te komen helpen' bij de opvang van de asielzoekers in de centra. Hij kende de ambtenaar al langer en wist, net als WVC zelf, dat Van Hurck van baan wilde veranderen. Van Hurck werkt nu voor Commerce bv. Hij kreeg op 13 september verlof in afwachting van de formele afwikkeling van zijn ontslagaanvraag.

In haar brief laat d'Ancona nog een aantal vragen onbeantwoord, vinden de Kamerleden Lankhorst (Groen Links) en Versnel (D66), met name over de mate waarin Van Hurck heeft geprofiteerd van zijn kennis als ambtenaar.