Verzoek proefboringen Groote Peel verontrust Brabantsemilieugroep

ROTTERDAM, 27 sept. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant staan niet afwijzend tegenover de aanvraag voor proefboringen naar olie en gas in de Groote Peel die Britisch Petroleum (BP) heeft ingediend bij de provincie.

Milieugroep Behoud de Peel is bang voor een nieuwe aanslag op het natuurgebied. De Groote Peel staat volgens woordvoerder F. Swinkels nu al onder zware druk door de intensieve veehouderij in de omgeving.

De werkgroep heeft de ministers van landbouw, natuurbeheer en visserij en van milieubeheer gevraagd een milieu-effectrapportage (MER) verplicht te stellen. In zo'n rapportage worden alle mogelijke effecten op natuur, landschap en milieu bekeken. De werkgroep ontdekte tot haar grote verbazing dat voor gas- en olieboringen een milieu-effectrapportage niet verplicht is. De fracties van VVD en CDA in de Brabantse Provinciale Staten voelen veel voor een 'vrijwillige' rapportage. PvdA en D'66 wijzen proefboringen in de Groote Peel bij voorbaat af.

Oliemaatschappij BP acht de risico's van (proef)boringen 'verwaarloosbaar klein' met de verfijnde technieken die nu worden toegepast. Inspecteur-generaal G. Ockeloen van het Staatstoezicht op de mijnen onderschrijft die visie. Het enige gevaar is het verzakken van de bodem, zegt hij. De ontginning van grote gasvelden als Slochteren en Ameland veroorzaakt uiteindelijk enkele decimeters verzakking.

Per jaar worden op het land rond de tien proefboringen naar gas en olie verricht. In bijna tweederde van de gevallen wordt daadwerkelijk iets gevonden, aldus Ockeloen. Hij verwacht dat er in de Groote Peel velden zitten van minder dan tien miljard kubieke meter. In de gasbel bij Slochteren zit bijna drieduizend miljard kubieke meter gas.

Swinkels gelooft niet dat de risico's van het boren verwaarloosbaar zijn. 'Ondergrondse lagen kunnen worden lekgestoten, alles wordt verstoord daar beneden, de gevolgen kun je niet overzien.' Swinkels is er van overtuigd dat wanneer gas wordt gevonden exploitatie nauwelijks meer is tegen te houden. Dit blijkt volgens hem uit jurisprudentie over vergelijkbare zaken.

De activiteit boven de grond is eveneens een bron van zorg voor de werkgroep. Swinkels heeft al visioenen van 'denderende vrachtwagens' in de Peel. Hij vreest voor de rust in het natuurgebied en voor de vogelstand. BP erkent dat er 'wat werknemers zullen zijn die parkeerruimte nodig hebben'. De woordvoerder schat de bovengrondse boorlokatie op een hectare groot. Die plek ligt niet in de Groote Peel zelf, maar zevenhonderd meter van de rand in de zogenoemde bufferzone. Daarin zijn juist boerenactiviteiten als draineren aan banden gelegd. Vanuit die bufferzone moet schuin onder de Peel worden geboord.

Het hoogveengebied de Groote Peel is sinds 1985 Nationaal Park in oprichting. Het duurt nog ruim een jaar voor die status definitief is. Strakke richtlijnen voor wat is toegestaan in het ruim dertienhonderd hectare grote gebied zijn er dan ook nog niet. Het lot van de Groote Peel blijft overigens ook als officieel Nationaal Park in handen van de diverse overheden.