Van den Broek: VN moeten vrede afdwingen in Golf

NEW YORK, 27 sept. Als Irak de bezetting van Koeweit voortzet zullen 'aanvullende acties in overeenstemming met het VN-handvest nodig zijn om het herstel van de vrede af te dwingen'.

Dat heeft minister Van den Broek van buitenlandse zaken gisteravond in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd. Behalve de vrede bewaren moeten de Verenigde Naties nu ook meer een taak vervullen bij het afdwingen van de vrede, betoogde de minister. Het handvest biedt daarvoor volgens hem de mogelijkheid.

Van den Broek zei te hopen dat Irak zich uit Koeweit zal terugtrekken en dat het niet nodig zal zijn dat de VN de vrede in het Golfgebied zullen moeten afdwingen. Maar de VN moeten zich daarop wel voorbereiden, merkte hij op. 'Soms is het onvermijdelijk om macht met macht tegen te gaan, zoals wordt bevestigd door de meer dan 25 VN-leden die troepen in het Golfgebied hebben gelegerd.' Deze naties hebben geen agressieve bedoelingen, zij proberen de wereldorde in stand te houden, aldus de minister.

Elke koppeling van de oplossing van de Golfcrisis aan die van het Palestijns-Israelische probleem werd door Van den Broek 'krachtig verworpen'. De oorzaak van de instabiliteit in het Midden-Oosten ligt volgens hem in het feit dat de verschillende partijen in het gebied de realiteit niet aanvaarden.

'Het is moeilijk te geloven dat er vrede in het Midden-Oosten zal komen zolang Israel zich onzeker voelt, zolang dit land niet geaccepteerd is door zijn Arabische buren. En, omgekeerd, zal er geen vrede voor Israel zijn zo lang het geen Palestijnse zelfbeschikking toelaat in de bezette gebieden.'

Pag.3: Krachtiger rol VN

Pag.8: Rede van Van den Broek

    • Rob Meines