VAM

De Vuilafvoer Maatschappij VAM heeft over 1989 een nettowinst geboekt van fl.6,9 miljoen tegenover fl.2,4 miljoen in 1988. Ook de omzet zat in de lift en steeg van fl.53,2 miljoen tot fl.59,6 miljoen. Volgens VAM zijn de toeneming van de aanvoer van afval en de daling van de financieringslasten de belangrijkste oorzaken van de hogere winst. De winst zal worden aangewend om de voorheen geleden verliezen te dekken.