Toeslag voortaan ook voor 'slapers' in pensioenregeling

DEN HAAG, 27 sept. 'Slapende' deelnemers aan een bedrijfspensioenregeling moeten voortaan dezelfde toeslagen ontvangen als reeds gepensioneerden. Alle fracties in de Tweede Kamer stemden gisteren in met een initiatief-wetsvoorstel van het Kamerlid Groenman (D66). De coalitiefracties PvdA en CDA maakten duidelijk dat zij nog geen verdergaande wettelijke regeling willen voor een oplossing van de problemen rond de pensioenbreuk. Zij willen eerst een advies van de Sociaal-Economische Raad afwachten, dat waarschijnlijk dit najaar wordt gepresenteerd. D66 en de VVD willen wel nu al verder gaan. Het initiatief-wetsvoorstel is tien jaar geleden ingediend door het toenmalige D66-Kamerlid Nypels. Behandeling werd steeds uitgesteld om de sociale partners in de gelegenheid te stellen zelf met regelingen te komen om pensioenbreuken te helen. Het initiatief-wetsvoorstel heeft een beperkte werking. 'Slapers', waarmee werknemers worden aangeduid die de werkkring hebben verlaten , moeten gelijke toeslagen ontvangen als gepensioneerden. Het voorstel bevat echter geen bepalingen over de hoogte van de toeslagen. De Kamer rondt de behandeling vandaag af.