Rotterdamse olietermijnmarkt Roefex geflopt en moetsluiten

ROTTERDAM, 27 sept. De vorig jaar opgerichte Rotterdamse olietermijnmarkt Roefex is een mislukking en wordt zo spoedig mogelijk opgeheven. Het bestuur van Roefex (Rotterdam Future Energy Exchange) heeft dit gisteren meegedeeld.

Al geruime tijd bleek dat oliehandelaren en makelaars nauwelijks nog belangstelling hadden voor de termijnhandel bij Roefex en dat er veel te weinig 'zetels' bij de beurs werden verkocht. Roefex ondervond grote concurrentie van de olietermijnmarkt in Londen, die veel meer bekendheid geniet en ongeveer dezelfde openingstijden heeft.

Daardoor viel de omzet van Roefex, gevestigd in het Rotterdamse World Trade Centre, erg tegen en is een verliesgevende situatie ontstaan. De directie concludeerde gisteren dat voortzetting van de beurs in strijd is met het aanzien en de belangen van de beurs, de aandeelhouders, de medewerkers, de leden en de overige betrokkenen bij de Roefex. Directeur R. F. Sandelowski wilde geen nadere toelichting op het besluit geven.

Op zo kort mogelijke termijn worden de activiteiten beeindigd en de nogopenstaande contracten afgewikkeld. Bij Roefex werken nog zeven mensen die zo mogelijk naar de Amsterdamse Optiebeurs, de belangrijkste aandeelhouder van Roefex, worden overgeplaatst. De Optiebeurs die 49 procent van het eigendom van Roefex bezit, en een aantal banken, grote bedrijven en particuliere geldschieters, hebben de beurs tot nu toe overeindgehouden.

Een onderzoek door de Rotterdamse Kamer van Koophandel in 1988 wees uit dat er in de Maasstad voldoende belangstelling bestond voor een termijnmarkt, waar gehandeld kan worden in contracten. Kort voor de opening van Roefex, eind oktober vorig jaar, waren er 160 'zetels' (het recht om op de beurs te handelen) toegezegd waarvoor 25.000 gulden per stuk moest worden betaald, maar veel handelaren lieten het vervolgens afweten. Volgens G. van Dam, makelaar bij de internationaal opererende firma Geldermann in Rotterdam, heeft de nieuwe Roefex-directeur Sandelowski er 'alles aan gedaan' om via contacten in de oliewereld nog een succes van de termijnbeurs te maken. Sandelowski volgde in maart drs. Tj. Westerterp (tevens directeur van de Amsterdamse Optiebeurs) op als directeur van Roefex.

Met termijncontracten (levering op een bepaalde termijn) kan men zich indekken tegen grote schommelingen in de olieprijs. Het risico bij de aankoop van olie of olieprodukten, dat een scheepslading nog voor de aflevering in waarde daalt, kan er mee worden beperkt.

Ook worden de contracten verhandeld met het oogmerk om er winst mee te maken. De termijnmarkten in Londen, New York en Singapore zijn zeer succesvol en hebben de zogenoemde spotmarkt (directe handel) verdrongen. De afgelopen weken, nu de olieprijs sterk stijgt door de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten, is er veel kritiek op het systeem van de termijnhandel, omdat wordt vermoed dat speculanten de prijs extra opdrijven.

De directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IAE) in Parijs, dr. Helga Steeg, zei vorige maand al dat de prijsstijgingen voor een belangrijk deel het gevolg zijn van speculatie omdat de olievoorraden momenteel extra ruim zijn. Dinsdag herhaalde de Europese Commissaris voor energiezaken, Cardoso e Cunha, dit verwijt op een persconferentie in Brussel.

Oliehandelaren, makelaars en specialisten van oliemaatschappijen erkennen dat er een speculatief element in de prijsstijgingen zit, maar dat men toch vooral reageert op schaarste aan bepaalde produkten en berichten over oorlogsdreiging. De verwachting over de voorraadposities in de olie-importerende landen in de komende winter spelen momenteel bij de termijnhandel een grote rol. Ondanks de huidige grote voorraden verwacht het IEA dat de situatie in het laatste kwartaal van dit jaar nijpend kan worden als de winter vroeg invalt. OPEC-landen die hun produktie hebben verhoogd, kunnen de door het VN-handelsembargo tegen Irak vervallen olie van Irak en Koeweit nog niet helemaal compenseren.

    • Theo Westerwoudt