Prof. Goudsmit trekt ook eigen werk in zaak-Buck in

AMSTERDAM, 27 sept. De Amsterdamse hoogleraar prof.dr. J. Goudsmit heeft alsnog het virologische deel ingetrokken van het geruchtmakende AIDS-artikel, dat zijn onderzoeksgroep eerder dit jaar met die van de Eindhovense hoogleraar dr. H. M. Buck publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Na de bekendwording van de ondeugdelijkheid van het anti-AIDS middel van Buck werd in augustus op initiatief van Goudsmit een rectificatie-brief aan Science aangeboden waarin wel de organisch-chemische resultaten van de groep-Buck werden ingetrokken maar niet de virologische remmingsproeven die in Amsterdam met het materiaal van Buck werden uitgevoerd.

Het besluit om ook de virologische proeven in te trekken werd 'mede ingegeven' door de kritiek van vier collega-hoogleraren die de vakgroep afgelopen maandag bereikte, aldus prof. dr. J. van der Noordaa, hoofd van de afdeling Virologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam waaronder de groep van Goudsmit ressorteert.

De vier deskundigen bestudeerden op uitnodiging van NRC Handelsblad het gewraakte artikel en kwamen tot het oordeel dat de proeven 'fragmentarisch' en 'slecht onderbouwd' waren door het ontbreken van essentiele controle-experimenten.

Pag.3: Goudsmit overtuigd

    • Felix Eijgenraam