Personalia

A. J. van der Leeuw, oud-medewerker van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), en mevrouw M. A. Oduyoye, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, krijgen tijdens de viering van de 359e dies natalis van de Universiteit van Amsterdam een eredoctoraat uitgereikt. Van der Leeuw wordt onderscheiden wegens zijn bijzondere verdiensten voor de geschiedwetenschap. In 1954 publiceerde hij 'Huiden en Leder 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog'. Van der Leeuw was tot 1981 verbonden aan het RIOD. Sindsdien is hij voorzitter van de Uitkeringsraad. Mevrouw Oduyoye ontvangt de onderscheiding wegens haar bijzondere verdiensten voor de Afrikaanse theologie.