Museumkaart en Rabobank sluiten een overeenkomst

Niet bekend

De Stichting Museumjaarkaart kampt met een sterk teruglopende verkoop. Werden in de afgelopen jaren gemiddeld 300.000 jaarkaarten verkocht, dit jaar zal dat slechts iets meer dan de helft zijn. Door de samenwerkingsovereenkomst met de Rabobank krijgt er in een klap twee miljoen kaarthouders bij.

De directeur van de stichting, F. Verbaas, wijt de tegenvallende verkoop aan de prijsverhoging die op verzoek van de musea is doorgevoerd. De musea wilden daarmee de revenuen uit de kaart rechtvaardiger verdelen. De oude verdeelsleutel kwam tot stand op basis van het totaal aantal betalende bezoekers, in plaats van het aantal jaarkaarthouders. Musea met veel bezoekers, waarvan weinig jaarkaartbezoekers, kregen zo een relatief hoge vergoeding van de stichting uitgekeerd.

Verbaas noemt het verontrustend dat musea steeds vaker extra toeslagen heffen op het bezoek aan speciale tentoonstellingen. Dit zou de aanschaf van de kaart ontmoedigen.

Volgens de stichting behoren de houders van een Europas niet tot 'de reguliere groep van museumbezoekers'. Zij verwacht dat het museumbezoek door het verstrekken van de gratis kaarten zal toenemen.

De Museumjaarkaart is voortaan voorzien van een magneetstrip met een nummer. De administratie van de kaartverkoop en de registratie van het aantal museumbezoekers met een jaarkaart worden geautomatiseerd. Bij het merendeel van de aangesloten musea zullen de komende maanden kassa's worden geplaatst die de magneetstrip kunnen aflezen. De geldigheid van de museumjaarkaart is hierdoor niet langer aan het kalenderjaar gebonden.

Met het bedrag dat de stichting van de Rabobank ontvangt, zal de stichting een reclamecampagne gaan voeren voor het museumbezoek en de museumjaarkaart. Ook zullen de 400 bij de stichting aangesloten musea per kaarthouder een hogere uitkering krijgen.

Overwogen wordt om de prijs van de museumjaarkaart de komende twee jaar niet verder te verhogen. De overeenkomst met de Rabobank is afgesloten voor twee jaar. Mogelijk wordt zij daarna met nog twee jaar verlengd.