Minister De Vries prikkelt bonden

ROTTERDAM, 27 sept. De vakbeweging heeft verdeeld gereageerd op de maatregelen waarmee minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) de dreigende impasse bij het Najaarsoverleg denkt te doorbreken. De bewindsman kondigde gisteren in deze krant verkorting van de uitkeringsduur en verlaging van de uitkeringen aan arbeidsongeschikten aan, als de sociale partners volgende week niet instemmen met 'een pakket maatregelen' waarmee hij het toenemende beroep op deze sociale verzekering wil indammen. Ook een wettelijke verplichting voor bedrijven om een minimum aantal gehandicapten in dienst te hebben, komt dan aan de orde, aldus De Vries. 'Structuurwijziging noch quotering hebben mijn voorkeur. Een deal maken is doelmatiger dan nieuwe regelgeving. Maar ze komen wel aan de orde als de sociale partners het pakket afwijzen', aldus de minister. De maatregelen die hij voorstelt, komen neer op meer aandacht voor voorkoming van arbeidsongeschiktheid en op 'de teugels aantrekken' in de uitvoering van de bestaande regels. Bij de vakcentrale FNV is de dreiging van de minister met een structuurwijziging verkeerd gevallen. De FNV vindt een eventuele verslechtering van de WAO onaanvaardbaar. De vakcentrale CNV ziet in de opmerkingen van de minister eerder een aansporing om tot een aanvaardbare aanpak te komen.