KPMG

De acountants- en raadgeversorganisatie KPMG Klynveld werkt met ingang van 1 oktober samen met het raadgevende-actuarissenbureau Brans en Co. Dat is gespecialiseerd in advies op het gebied van pensioenen, verzekeringen, actuariele automatisering en econometrische vraagstukken.