Japanse banken met extra geld in Kanaaltunnel

ROTTERDAM, 27 sept. Een aantal Japanse banken is bereid extra leningen te verstrekken om tekorten te dekken die zijn ontstaan bij de bouw van de Kanaaltunnel tussen Groot-Brittannie en Frankrijk.

Het tekort van 2,5 miljard pond sterling wordt door de leningen van de Japanse banken verminderd met een bedrag van ongeveer 1,4 miljard pond tot 1,1 miljard pond. De 22 banken die het bankensyndicaat leiden dat de tunnel financiert, buigen zich vandaag over de vraag hoe het resterende tekort gedekt moet worden.

De kosten van de Kanaaltunnel werden aanvankelijk begroot op 5 miljard pond. Dat bedrag is in 1987 door een consortium van 210 internationaal opererende banken toegezegd. In april kwam aan het licht dat het project veel meer zou gaan kosten dan het in eerste instantie begrote bedrag, namelijk ongeveer 7,5 miljard pond in plaats van 5 miljard pond.

Toen heeft Eurotunnel, de onderneming die de oeververbinding tussen Frankrijk en Groot-Brittannie gaat exploiteren, het consortium gevraagd met extra geld over de brug te komen op basis van een overeenkomst die al in januari was gesloten.

Uit die overeenkomst bleek dat de bij de financiering en de bouw van de Kanaaltunnel betrokken partijen al hadden garaamd dat een extra bedrag van 2,5 miljard pond bijeen zou moeten worden gebracht. Van dat bedrag zou 2 miljard pond via extra leningen moeten worden gefinancierd. Het resterende bedrag van 500 miljoen pond zou begin november met een emissie van aandelen uit de markt moeten worden gehaald. Deze emissie kan niet later komen, omdat die dan zou samenvallen met de geplande privatisering van de Britse elektriciteitsbedrijven. Voorwaarde voor het doorgaan van deze emissie is echter dat de additionele leningen rond zijn.

Vandaag vergaderen de 22 banken die het bankensyndicaat leiden in Parijs over de vraag hoe op korte termijn het bedrag van 600 miljoen pond gevonden kan worden dat nu nog nodig is om de emissie in november te kunnen laten doorgaan. Hierbij speelt het probleem dat de 38 Japanse banken die deelnemen in het bankenconsortium zich afvragen of zij nog meer risico's moeten lopen dan ze al doen met de financiering van de Kanaaltunnel. Deze banken hebben zich namelijk in 1987 al verplicht 25 procent van de toen begrote 5 miljard pond te fourneren. De Japanse banken vrezen dat de kosten van de tunnel verder kunnen stijgen als gevolg van de hoge inflatie in Groot-Brittannie, de hoge rentestanden en de stijgende olieprijzen.