Industriebond FNV eist 4 pct

ROTTERDAM, 27 sept. De Industriebond FNV gaat de onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor volgend jaar in met een looneis van vier procent. Daarnaast wil de grootste bond in de martsector een nieuwe impuls geven aan arbeidstijdverkorting als middel om meer mensen aan werk te helpen en de werknemers extra vrije tijd te geven. De FNV-bond kiest bij verdere arbeidstijdverkorting voor maatwerk. Allerlei vormen, zoals ploegendiensten of de vierdaagse werkweek, zijn denkbaar. Per bedrijf of bedrijfstak kan de vorm verschillen, schrijft de bond in de vandaag verschenen nota over het arbeidsvoorwaardenbeleid. De FNV-bond is betrokken bij het afsluiten van CAO's voor ongeveer 800.000 werknemers. De FNV-bond schat de stijging van de arbeidsproduktiviteit in de industrie volgend jaar op 3,25 procent. Daarnaast rekent de bond op een inflatie van 2,1 procent.

Daarmee komt de totale loonruimte volgens de FNV-bond op 5,5 procent. In dat kader acht de bond een looneis van vier procent 'redelijk'. Voorzitter B. van der Weg van de Industriebond zei vanmorgen in een toelichting op de nota de kans op een centraal akkoord 'nihil' te achten. De bond betreurt dat en verwijt kabinet en werkgevers een starre opstelling, waardoor een reele kans op loonmatiging wordt gemist. Aan vage centrale afspraken is geen behoefte.

'Een slecht centraal akkoord staat gelijk aan syndicale zelfmoord', aldus Van der Weg. De Industrie- en voedingsbond CNV gaat de CAO-onderhandelingen in met een looneis van 3,5 procent. Daarvan is 2,5 procentpunt bestemd voor prijscompensatie en de rest voor verbetering van de koopkracht. Dit is gisteren in Nieuwegein bekendgemaakt. De CNV-bond wil door te kiezen voor 'maatschappelijk verantwoorde CAO's met aandacht voor kwaliteit naast inkomen niet in de val van poencontracten trappen'. Voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in industrie en landbouw is volgens de CNV-bond een totale ruimte van 5,5 procent beschikbaar. Na aftrek van de looneis wil de bond de resterende twee procentpunt besteden aan het scheppen van meer werk en het terugdringen van arbeidsongeschiktheid. Centrale afspraken in het Najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners kunnen daarbij een stimulans zijn, maar 'de voortekenen zijn niet gunstig', aldus voorzitter F. Hanko van de CNV-bond.