Hongkong laat hoogopgeleide Chinezen uit Volksrepubliek toe

PEKING, 27 sept. De regering van Hongkong zal vanaf morgen hogergeschoolde Chinezen uit de Volksrepubliek die twee jaar in het buitenland hebben gewoond in de kroonkolonie toelaten om de steeds alarmerender tekorten op de arbeidsmarkt, ten gevolge van de 'brain-drain', op te vullen. Dit jaar zullen uit vrees voor de toekomst na de Britse soevereiniteitsoverdracht aan China in 1997 naar schatting 62.000 Hongkong-Chinezen emigreren, met name naar Canada.

Twee weken geleden concludeerde een speciale werkgroep, de 'Brain-drain Taskforce', dat 'loodgieters-ingrepen de lekken niet meer kunnen stoppen'. Het binnenhalen van Chinezen uit het communistische vasteland werd als te controversieel en te riskant gezien, maar gisteren heeft de regering toch het embargo opgeheven en 'Peking-Chinezen' kunnen vanaf morgen in dienst treden bij buitenlandse en Hongkong-Chinese bedrijven en financiele instellingen, onder voorwaarde dat ze twee jaar in het buitenland hebben gewoond.

China wenst al jaren dat Hongkong een groter aantal van zijn burgers opneemt, maar de autoriteiten in Hongkong hebben hiertegen steeds bezwaren gehad. Zij vreesden dat een nieuwe stroom vastelanders tot politieke infiltratie zou leiden en felle reacties onder de Hongkong-Chinese bevolking zou kunnen uitlokken.

Cijfers over het aantal reeds in Hongkong aanwezige burgers uit de Volksrepubliek worden niet gegeven. China heeft een groot aantal staatshandelsfirma's, banken en 'culturele' organisaties in Hongkong, zoals een politiek zeer actief persbureau en kranten. Daarnaast zijn er een ondergrondse communistische partij en veiligheidsorganen.

Volgens bestaande regelingen mogen elke dag 75 vasteland-Chinezen legaal Hongkong binnen voor emigratie. Nu de inreismogelijkheden verruimd worden bestaat de kans op een intocht van kritische intellectuelen en dissidenten uit de VS. De doelgroep van de met langdurige vacatures kampende bedrijven vormen immers de duizenden Chinese studenten die in de VS management-studies hebben voltooid en om politieke redenen niet terug naar China willen.

Als deze groep gaat solliciteren is het interessant te zien of China met een zwarte lijst van 'personae non gratae' komt en er weer nieuwe spanningen met de kroonkolonie komen. Een Hongkong-Chinese bankier in Peking zei dat China op grond van de nieuwe maatregel ongetwijfeld erin zal slagen een aantal 'bedrijfsspionnen' in Hongkong te posten, maar dat de meerderheid van de nieuwe carrieremakers voor zichzelf en niet voor het socialistische moederland zal werken. 'Hongkong zal er een sterker mandarijn-Chinees karakter door krijgen maar er zeker niet communistisch van worden', aldus de bankier.

De Asian Wall Street Journal citeert een anonieme bron die zegt dat de maatregel een stilzwijgend compromis tussen Peking en Londen is, waaronder Hongkong de deuren opent en China zijn verzet tegen het Britse plan om aan 50.000 Hongkong-Chinese gezinshoofden Britse paspoorten te verstrekken zal opgeven. Maar de volgende wens van China is dat Hongkong de eis van twee jaar ingezetenschap in het buitenland opgeeft en Chinezen uit China rechtstreeks in Hongkong toelaat.

    • Willem van Kemenade