Hongaars plan voor hervorming economie

BOEDAPEST, 27 sept. De centrum-rechtse coalitieregering in Hongarije heeft gisteren haar plannen ontvouwd voor de ontmanteling van de centraal geleide economie in een 222 pagina's tellend boek, getiteld 'Het program voor nationale wedergeboorte'. In het boek staan de prioriteiten van de regering voor de komende drie jaar. Goedkeuring van het plan staat vrijwel vast, daar de regeringspartijen 230 zetels hebben in het 386 zetels tellende parlement. Het program schetst een 'sociale markteconomie' waarin de particuliere sector overheerst en waarin de kleinere staatssector ook met winstoogmerk zal opereren. Staatseigendom, nu op 80 procent, moet in drie jaar tot onder de vijftig procent worden gereduceerd. Een speciaal fonds wordt opgericht, het E(xistentie)-fonds, dat leningen moet gaan verstrekken tegen aantrekkelijke rentes aan ondernemers die staatsbedrijven overnemen. In dezelfde drie jaar wil de regring ook de procedures vereenvoudigen die buitenlandse inversteringen reguleren. Ook export aanvraag-procedures worden versimpeld. Importtarieven, die nu 16 procent kunnen bedragen, worden gehalveerd om ze in overeenstemming te brengen met aanbevelingen van de GATT. Richtlijn bij de plannen is de doelstelling de Hongaarse handelsbalans te stabiliseren en de inflatie terug te brengen, die nu rond de 30 procent bedraagt. De Hongaarse buitenlandse schuld is opgelopen tot 19,6 miljard dollar, relatief de hoogste in Oost-Europa. Ook besteedt het programma uitgebreid aandacht aan sociale zekerheidsprogramma's voor minder bedeelden. (AP)