Grote verbruikers voor kernenergie

DEN HAAG, 27 sept. Als Nederland de prijs voor elektriciteit alvast voor een deel koppelt aan de prijs van uranium (voor kernenergie), kunnen de stroomtarieven omlaag. De huidige lage kosten voor brandstof van elektriciteitscentrales kunnen dan stabiel blijven en worden nauwelijks beinvloed door de wisselende olieprijs.

Dit pleidooi hield ir. E. A. de Wit, voorzitter van het Samenwerkingsverband Industriele Grootafnemers van Energie (SIGE) vandaag op een symposium in Den Haag over de mogelijkheid van een kunstmatig 'energie-eiland' in de monding van de Westerschelde.

Tijdens een overgangsperiode zou, terwijl nieuwe centrales voor het openbare elektriciteitsnet als gasgestookt worden uitgevoerd, de brandstofprijs voor een derde bepaald moeten worden op basis van 'olie-pariteit', voor een derde op 'kolen-ombouw-pariteit' en voor een derde op 'uranium-ombouw-pariteit', aldus De Wit. In die periode zou er zekerheid bestaan over een stabiele elektriciteitsprijs op basis waarvan de Nederlandse industrie internationaal kan blijven concurreren.

Het voorgestelde systeem, dat bekostigd zou worden uit het gastarief en de aardgasinkomsten van de Staat, zou de schatkist volgens De Wit een veel constantere bron van inkomsten opleveren dan nu het geval is, die 'niet op een wezenlijk ander niveau' zou liggen.

Volgens het ingenieursbureau De Ferrante en Bakker Beheer, dat het plan voor een energie-eiland heeft gelanceerd, dreigt in Nederland de 'gevaarlijke situatie' te ontstaan dat de voorziene groei van het elektriciteitsgebruik maatschappijk niet wordt geaccepteerd omdat dit een te zware belasting van het milieu zou opleveren. Door de groei van de economie en technische ontwikkelingen zal het energieverbruik toenemen, aldus Ferrante en Bakker.

Minister Andriessen (economische zaken) daarentegen wil de komende tien jaar door bevordering van energiebesparing het verbruik met twintig procent beperkt zien, zodat in het jaar 2000 een stabilisatie wordt bereikt.

Het energie-eiland, dat behalve een grote kerncentrale een windmolenpark, een getijden-centrale en recreatievoorzieningen zou moeten herbergen, kan volgens De Ferrante en Bakker de acceptatie van een groter energiegebruik helpen realiseren. 'Juist kernenergie kan ons helpen een brug te slaan naar een maatschappij met duurzame, schone energiebronnen', aldus het ingenieursbureau.

Ir. De Wit van SIGE stelt voor voorlopig een grote gasgestookte elektriciteitscentrale op het beoogde eiland te bouwen, in afwachting van de discussie over een mogelijke uitbreiding van kernenergie in Nederland. De lokatie is gunstig, zei hij, omdat de 'Zeepijp' van het Noorse gasveld naar het Belgische Zeebrugge vlak langs het eiland is geprojecteerd. 'Deze situering geeft het geruststellende gevoel dat de Gasunie niet elke willekeurige prijs voor het huidige aardgas kan vragen, want er is een reeel alternatief (het Noorse gas) voorhanden.'

Als de samenleving geen kernenergie wil, hoort die er niet te komen, vindt De Wit. Maar meer kernenergie zou volgens hem wel een onderdeel moeten zijn van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van de regering. 'Voor ons is het NMP nu vooral een verzameling doelstellingen zonder enige voorstelling van kansen op realistische invullingen.' Als kernenergie nu wordt afgewezen, zou die optie volgens De Wit in de vorm van zijn nieuwe prijssysteem voor de elektriciteit wel op het toneel kunnen blijven, 'om wellicht ooit echt gerealiseerd te worden als het samenspel van technologie en samenleving op basis van wederzijdse erkenning en vertrouwen daartoe zou besluiten.'