'Gorbatsjov komt later naar Navo'

BRUSSEL, 27 sept. Het bezoek dat Sovjet-president Michail Gorbatsjov in december aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel zou brengen wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld. De Sovjet-leider is wel bereid om in het voorjaar van 1991 een bezoek aan de NAVO te brengen, maar zou dat dan graag gecombineerd zien met een topontmoeting met de Amerikaanse president Bush en de regeringsleiders van de andere NAVO-landen. Dat verluidt in goed ingelichte kringen van de verdragsorganisatie.

Tijdens de laatste NAVO-topconferentie, begin juli in Londen, werd Gorbatsjov uitgenodigd voor een bezoek aan de NAVO. Tevoren, in december vorig jaar, had minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze het NAVO-hoofdkwartier al bezocht toen hij in Brussel was voor het ondertekenen van een economisch verdrag met de Europese Gemeenschap.

Toen secretaris-generaal Manfred Worner van de NAVO medio juli in Moskou was, nam Gorbatsjov de uitnodiging aan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Sovjet-leider op 6 en 7 december naar Brussel zou komen, maar wegens agenda-moeilijkheden werd dat verschoven naar 17 december.

Blijkens inlichtingen uit Moskou komt die datum Gorbatsjov echter niet uit in verband met zijn intensieve bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden. Moskou zou er volgens die inlichtingen meer belangstelling voor hebben Gorbatsjovs bezoek aan de NAVO te laten plaatshebben in het kader van een in het voorjaar te beleggen topconferentie met president Bush.

    • Frits Schaling