Foto

SEROOSKERKE Provinciale Waterstaat in Zeeland onderzoekt het comfort van fietspaden. Een medewerker van een ingenieursbureau uit Amersfoort verkent daartoe samen met een ambtenaar van waterstaat per tandem de fietspaden. Via elektronische apparatuur op de fiets wordt de trillingsgevoeligheid van het wegdek gemeten. Met een bandrecorder worden tijdens de fietstocht andere gegevens over het wegdek geregistreerd. Volgens ing. Van de Ban van

vinciale Waterstaat kan met deze methode de kwaliteit van het wegdek op objectieve wijze worden gemeten. (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)