EG en de Sovjet-Unie bereid tot aanvullende stappen tegen Irak

NEW YORK, 27 sept. De Europese Gemeenschap en de Sovjet-Unie zullen volledig samenwerken om ervoor te zorgen dat het handelsembargo tegen Irak wordt afgedwongen en zijn 'ook bereid aanvullende stappen (tegen het bewind in Bagdad) te nemen in overeenstemming met het handvest van de Verenigde Naties'.

Dat hebben de Sovjet-Unie, de Europese Gemeenschap en de EG-lidstaten gisteren in een gezamenlijke verklaring gezegd. Eerder hadden onder anderen Sovjet-minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze en de Nederlandse minister Van den Broek in toespraken voor de VN-assemblee nadrukkelijk aangegeven dat ze voorstander zijn van militair ingrijpen van strijdkrachten onder VN-vlag als de afgekondigde handels- en luchtvaartembargo's tegen Irak niet tot gevolg zullen hebben dat dit land zich uit Koeweit terugtrekt.

'De Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Sovjet-Unie dringen er bij de Iraakse autoriteiten op aan onmiddellijk alle buitenlandse burgers die dat wensen toe te staan Irak en Koeweit te verlaten', aldus de verklaring. 'De tijd werk niet in het voordeel van de agressor. Hij zal alleen de vastberadenheid van de internationale gemeenschap versterken om de agressie terug te draaien en Koeweits soevereiniteit volledig te herstellen.'

De verklaring werd uitgegeven nadat Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze een ontmoeting had gehad met de huidige voorzitter van de EG-ministerraad, Gianni de Michelis. In de verklaring zeggen de Sovjet-Unie en de EG-landen verder vastbesloten te zijn samen te werken bij het oplossen van andere conflicten in het Midden-Oosten, zoals het Arabisch-Israelische conflict, het Palestijnse vraagstuk en de Libanese burgeroorlog. Verder moeten pogingen worden ondernomen om in het Midden-Oosten 'de wapenwedloop te beperken en te voorkomen dat massavernietigingswapens worden verspreid'.

Intussen pleitte de Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, gisteren voor een nieuwe veiligheidsstructuur in het Midden-Oosten die nodig zal zijn nadat Irak uit Koeweit is verdreven. Hij legde er echter de nadruk op dat de landen in de regio zelf moeten besluiten hoe die structuur wordt opgezet. In een toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei Hurd dat de CVSE, de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, daarbij als een nuttig model zou kunnen dienen.

Hoewel de Iraakse agressie het huidige denken over het Midden-Oosten beheerst mogen volgens hem andere onderwerpen niet uit het oog worden verloren. Hij dacht daarbij 'voor alles aan de behoefte voor een rechtvaardige oplossing voor het Palestijnse probleem'. (AP/Reuter)