Dienstplicht

Zwitserland stelt dienstweigering op grond van ethische of morele gronden niet langer strafbaar. Dienstweigeraars zullen in het vervolg vervangend werk kunnen doen.