Coalitiepartijen vergaand eens over staatssecretariaat

DEN HAAG, 27 sept. De regeringspartijen CDA en PvdA hebben vanmorgen vergaande overeenstemming bereikt over het instellen van een staatssecretariaat op het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij.

De nieuwe staatssecretaris krijgt een grotere portefeuille dan waarvan tot nu toe sprake was. De bewindspersoon moet zich vooral bezig gaan houden met natuurbeheer.

In de portefeuille voor het staatssecretariaat, waarvoor CDA-kamerlid Van der Linden begin deze week door minister-president Lubbers was gevraagd, ontbrak het natuurbeheer. Van der Linden trok zich gisteren terug als kandidaat voor het staatssecretariaat. In een schriftelijke verklaring liet hij weten zich gedwongen te voelen tot deze stap, omdat volgens hem de PvdA al bij voorbaat geen vertrouwen in hem had.

De PvdA-fractie heeft steeds gezegd niet over personen te willen praten, voordat met het CDA overeenstemming was bereikt over de inhoud van de portefeuille. Wat Van der Linden zou hebben moeten gaan doen, vond de PvdA geen volledig staatssecretariaat waard. Het CDA-kamerlid was gevraagd zich bezig te gaan houden met kwaliteitszorg, pachtwet en genetische manipulatie. In de PvdA werden begin deze week geluiden gehoord dat een staatssecretariaat op het ministerie van landbouw helemaal niet nodig is, maar de formele boodschap aan het CDA was steeds dat het onderwerp bespreekbaar was.

Na het terugtreden van Van der Linden is gisteravond en vanmorgen opnieuw overleg gevoerd over de inhoud van de portefeuille. Daarbij was, behalve de fractievoorzitters Brinkman en Woltgens, ook vice-premier Kok betrokken, die vanmorgen is teruggekeerd uit Washington. Met hem werd telefonisch overlegd, omdat Kok ziek is.

Vanuit de Verenigde Staten liet Kok gisteren weten er 'flink de pest in te hebben' als het waar zou zijn dat Brinkman zijn fractie had meegedeeld dat hij afgelopen weekeinde al akkoord zou zijn gegaan met zowel het staatssecretariaat als Van der Linden.