Weekstaat der Nederlandsche Bank; Kapitaalmarkttarieven onderdruk

AMSTERDAM, 26 sept. In tegenstelling tot de kapitaalmarkttarieven, bleven de tarieven op de Nederlandse geldmarkt afgelopen verslagweek nagenoeg stabiel. Op de kapitaalmarkt stonden de koersen van aandelen en obligaties wederom onder druk. Hierdoor kwam het effectieve rendement op de jongste staatslening begin deze week boven de 91/4 procent te liggen. Doordat jaarsgeld op de Nederlandse geldmarkt onder de negen procent bleef noteren, nam het verschil tussen de korte en de lange rente verder toe. De toenemende oorlogsdreiging en de daarmee samenhangende hogere olieprijzen lijken hiermee (tijdelijk) aan de geldmarkt voorbij te gaan.

Of de geldmarkt zich kan blijven onttrekken aan de opwaartse druk onder de rentes, is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie op korte termijn.

Een toenemende inflatie kan er toe leiden dat de centrale bank door middel van het rentewapen (hogere korte rentes) zal trachten de inflatie te bestrijden. Naast de hogere energieprijzen, dienen de inflatoire (loon-)ontwikkelingen in de DDR niet te worden vergeten. Hoe lang de steile yield curve stand zal houden, is een vraag die in bancaire kringen veelvuldig wordt gesteld.

Begin deze week stond de daggeldrente enigszins onder druk. Salarisbetalingen en uitkeringen door het Rijk deden het geldmarkttekort maandag teruglopen tot ruim fl.5 miljard. De Rijksuitgaven worden in de weekstaat geillustreerd door de afneming van het saldo van de schatkist met fl.3 miljard.

Gisteren nam het tekort nog verder af tot fl.3,8 miljard. De geldmarkt beschikte bij deze tekorten over een contingent van gemiddeld fl.4 miljard en een speciale belening ter grootte van fl.1,4 miljard.

Bovendien bedroeg de besparing op het contingent maandag vier procentpunten, wat een extra ruimte van ongeveer fl.475 miljoen opleverde. Door de ruime liquiditeitssituatie op de geldmarkt daalde de daggeldrente gisteren tijdelijk onder het niveau van de beleningsrente van 8 procent. De huidige speciale belening loopt tot vrijdag. De tekorten zijn voor die periode voldoende gedekt. Na vrijdag zullen belastingafdrachten het geldmarkttekort weer doen oplopen met zo'n fl.1,5 miljard waardoor er behoefte is aan een navenant grotere nieuwe speciale belening.

Het tarief zal naar verwachting wederom 8 procent bedragen. Deze nieuwe belening zal vermoedelijk lopen tot 3 oktober, de datum waarop de huidige kasreserveregeling afloopt. De Nederlandsche Bank zal voor de periode vanaf 3 oktober wederom met een nieuwe geldmarktkasrerve dienen te komen, indien zij haar grip op de geldmarkt wil behouden.

Bron: NMB Postbank Groep