Volker Stevin

Aannemingsconcern Koninklijke Volker Stevin heeft over het eerste halfjaar van 1990 een nettowinst geboekt van fl.7,1 miljoen. In de eerste zes maanden van 1989 was dat fl.4,9 miljoen.

De omzet op basis van produktie bedroeg fl.1,07 miljard tegenover fl.979 miljoen in de eerste helft van 1989. Volker Stevin verwacht aan het einde van het jaar een produktie-omzet van fl.2,2 miljard (1989: f. 2,1 miljard). Ook de winst per aandeel zal volgens de onderneming eind 1990 zijn gegroeid. In 1989 bedroeg deze fl.5,24.

De kasstroom groeide van fl.38 miljoen naar fl.46 miljoen. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft Volker Stevin voor fl.48 miljoen in duurzame produktiemiddelen geinvesteerd. De orderportefeuille bedroeg op 30 juni ruim fl.1,5 miljard, gelijk aan de grootte eind 1989.