Verdeelde reacties op duurder tarief bij NS

DEN HAAG, 26 sept. De Tweede-Kamerfracties van CDA en PvdA gaan in grote lijnen akkoord met de door de NS-directie en minister Maij-Weggen (verkeer) overeengekomen tariefsverhogingen (gemiddeld 3,5 procent) van treinreizen voor 1991.

Kamerlid Van Rooij (CDA) vindt het begrijpelijk dat de treintarieven voor het woonwerkverkeer in de spitsuren omhoog gaan. Men zal er volgens haar aan moeten wennen dat spitsverkeer voor iedereen duurder wordt: voor de gebruikers van het openbaar vervoer door de tariefsverhoging bij de NS en voor automobilisten door een nog in te voeren spitstoeslag. Ook de PvdA-fractie heeft begrip voor het tarievenbeleid, ook al zit er volgens woordvoerder Castricum een flinke spanning tussen de verhogingen en het overheidsbeleid om mensen zoveel mogelijk in het openbaar vervoer te krijgen.

De fracties van de VVD, Groen Links en D66 zijn het beslist niet eens met de tariefsverhogingen. Volgens mevrouw Jorritsma (VVD) is het onbegrijpelijk dat minister Maij daarmee akkoord gaat. Een verhoging van het treintarief in de spitsuren noemt zij 'absoluut onmogelijk' ; daarmee wordt volgens haar 'een totaal averechts effect' bereikt. Ook D66 vindt het vreemd dat mensen die al voor de trein hebben gekozen, zo zwaar worden getroffen. Verder meent Kamerlid Lankhorst (Groen Links) dat de NS zijn tarieven niet puur economisch mag bepalen.

Zowel consumenten- als milieuorganisaties vinden het tariefbeleid van de NS 'buitensporig' en 'volledig onaanvaardbaar'. Volgens Konsumenten Kontakt leggen de spoorwegen daarmee een straf op aan die forenzen die op openbaar vervoer overstappen terwijl dat op grond van het Nationaal Milieubeleidsplan juist moet worden beloond. De Stichting Natuur en Milieu wijst de tariefsverhoging categorisch van de hand. De tariefsmaatregel wordt daar 'onverstandig, ongewenst en in strijd met het regeerakkoord' genoemd. Ook de vakbeweging is verontwaardigd.