Veiligheidsraad besluit met alleen Cuba tegen totluchtblokkade Irak

NEW YORK, 26 sept. De Veiligheidsraad heeft gisteravond het handelsembargo tegen Irak uitgebreid met een luchtblokkade.

In resolutie 670, die werd aangenomen met alleen de stem van Cuba tegen, wordt tevens gewezen op de mogelijkheid van sancties tegen landen die het handelsembargo schenden.

Eerder op de dag had de Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze Irak zeer scherp gewaarschuwd. In een toespraak tot de Algemene Vergadering wees hij Irak erop dat de VN bevoegd zijn 'daden van agressie' ongedaan te maken, en dit ook zullen doen als de bezetting van Koeweit voortduurt.

De stemming kwam op een buitengewone zitting van de raad, waaraan in plaats van de ambassadeurs de ministers van buitenlandse zaken van de leden deelnamen. Volgens resolutie 670 zijn alle staten verplicht met onmiddellijke ingang elk vliegtuig, 'uit welke staat het ook afkomstig is en welke registratie het ook draagt', te verbieden van hun grondgebied op te stijgen of over hun grondgebied heen te vliegen als dit vracht naar of van Irak of Koeweit vervoert. Uitgezonderd zijn medische goederen en voedsel voor noodsituaties, op voorwaarde dat het sanctiecomite van de VN daarvoor toestemming heeft gegeven en dat deze vliegtuigen hun vracht op de grond laten controleren.

Bij de uitvoering van de luchtblokkade moeten wel de regels van de Conventie van Chicago in acht worden genomen, dat wil zeggen er mag niet op deze vliegtuigen worden geschoten; passagiers en bemanningsleden mogen niet in gevaar worden gebracht.

In de resolutie, aan de totstandkoming waarvan ook de Sovjet-Unie actief heeft meegewerkt, wordt Irak voorts in nog eens scherpe bewoordingen veroordeeld. De voortdurende bezetting van Koeweit wordt 'in flagrante strijd' met de eerdere resoluties en internationale wetten genoemd. Verder wordt de behandeling veroordeeld van Koeweiti's door Iraakse soldaten. Als Irak ook verder geen gehoor geeft aan de resoluties 'zou dat kunnen leiden tot verdergaande ingrijpende maatregelen ('serious action')', zo staat er.

Pag.5: Uitval Sjevardnadze/ Onafhankelijk Frankrijk

    • Rob Meines