Universiteiten: meer tijdelijk personeel

ROTTERDAM, 26 sept. Universiteiten mogen in de toekomst vaker tijdelijk personeel aannemen. Deze medewerkers krijgen als compensatie voor de geringere rechtszekerheid wel een hoger salaris. De universiteiten krijgen daarvoor geen extra geld. Dit schrijft minister Ritzen (onderwijs) aan de universiteiten en hogescholen als reactie op het advies van de Adviesraad voor het hoger onderwijs (ARHO) over het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid. De universiteiten hadden een verruiming van de mogelijkheden voor de aanstelling van tijdelijk personeel bepleit. Dat zou een flexibeler personeelsbeleid mogelijk maken. De ARHO was daar tegen omdat daardoor de positie van de werknemer tegenover de werkgever zou worden verzwakt. Volgens Ritzen kan een hogere beloning daarvoor compensatie bieden. De universiteiten moeten over de hoogte van die beloning met de plaatselijke bonden overeenstemming bereiken.