Uitgebreide maatregelen bij Ira-proces

ROERMOND, 26 sept. In Roermond worden vanaf middernacht uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen in verband met het proces tegen IRA-lid Paul Hughes, dat morgen begint. Bewoners van de straten rond het gerechtsgebouw moeten hun auto's verwijderen en een groot deel van de binnenstad wordt afgesloten. De politie krijgt de bevoegdheid ieder die zich binnen het afgezette gebied bevindt aan te houden en te fouilleren. In het gerechtsgebouw zelf worden alleen mensen toegelaten die in het bezit zijn van een speciaal pasje. Fotografen en tekenaars krijgen geen toegang.

De gemeenteraad van Roermond bespreekt morgen een nieuwe verordening, die het college van B en W de mogelijkheid biedt dergelijke maatregelen vaker te nemen. De burgemeester heeft zijn bevel nu gebaseerd op artikel 219 van de Gemeentewet, dat alleen voor spoedeisende gevallen geldt.

De zitting zal waarschijnlijk kort duren. Hughes is pro forma gedagvaard omdat de termijn van 102 dagen verstrijkt, die een verdachte maximaal in bewaring kan doorbrengen. De officier van justitie wil de rechtbank verzoeken om uitstel van de behandeling van de zaak, omdat het onderzoek tegen Hughes en de andere IRA-leden, de ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de aanslag op twee Australische toeristen in Roermond, nog niet is afgerond. Omdat de behandeling maximaal drie maanden kan worden uitgesteld, zal het eigenlijke proces tegen de IRA-verdachten naar verwachting pas eind dit jaar plaatshebben.