Tv-rede van Saddam tot Amerikanen

WASHINGTON, 26 sept. De Iraakse president, Saddam Hussein, heeft gisteren voor de televisie een lange toespraak gehouden tot het Amerikaanse volk. Saddam waarschuwde de Amerikanen onder andere dat ze met hun militaire operaties in de Golf een oorlog riskeren die erger zou kunnen zijn dan de oorlog in Vietnam.

In zijn 75 minuten durende rede, die van tevoren was opgenomen op een videoband, verklaarde de Iraakse leider: 'De heer Bush, dames en heren, stuurt uw zonen een oorlog in die geen enkele menselijke waarde of betekenis heeft behalve noodlottige arrogantie'. Waarnemers waren overigens van oordeel dat Saddams rede weinig nieuws bevatte.

De videoband was eerder op de dag door de Iraakse ambassadeur afgeleverd bij het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Dit maakte kopieen van de band en stelde deze ter beschikking van de media. De grote Amerikaanse televisiestations zonden slechts korte fragementen uit van Saddams toespraak.

Eerder deze maand had de Iraakse leider, Saddam Hussein, de Amerikaanse president George Bush in de gelegenheid gesteld om voor de Iraakse televisie een toespraak te houden.

Intussen voerde Bush gisteren in Washington overleg met de Turkse president Turgut Ozal. De Turkse president verzekerde Bush dat de kracht van de Iraakse strijdkrachten erg is overdreven. Volgens hem zal Irak noch Saoedi-Arabie, noch Turkije binnenvallen. Ozal memoreerde dat het Irak, ondanks omvangrijke steun van het Westen en de Sovjet-Unie, acht jaar had gekost om Iran in bedwang te krijgen. 'Hoe kunt u dat nu een sterk leger noemen', zo vroeg de Turkse president.

Bush prees Turkije om zijn krachtige opstelling in de Golfcrisis en beloofde dat de Verenigde Staten zich nog sterker zullen inzetten om de negatieve gevolgen voor Turkije van het embargo van de Verenigde Naties te ondervangen. Het is de bedoeling van beide landen om vooral de onderlinge handel te stimuleren. Op verzoek van Ozal zal Bush verder een goed woordje doen bij zijn Europese bondgenoten voor toetreding van Turkije tot de Europese Gemeenschap.

De Zwitserse autoriteiten maakten gisteren bekend dat sedert de afkondiging van het economische embargo van de VN tegen Irak voor 17 miljoen Zwitserse franken aan Zwitserse medicijnen naar Irak is geexporteerd. Naar verwachting zal de regering binnenkort verder de uitvoer van medicijnen ter waarde van 32 miljoen dollar goedkeuren. (Reuter, AFP, AP, UPI)