Sovjet-minister haalt hard uit naar Irak

NEW YORK, 26 sept. De Sovjet-minister van buitenlandse zaken, Edoeard Sjevardnadze, heeft gisteren Irak gewaarschuwd dat de Verenigde Naties bevoegd zijn 'daden van agressie' ongedaan te maken, en van die bevoegdheden gebruik zullen maken als de illegale bezetting van Koeweit voortduurt.

Daarmee kwam hij, voor het eerst, dicht bij een dreigement met geweld tegen Irak.

In een toespraak voor de Algemene Vergadering riep Sjevardnadze 'zijn oude vrienden' de leiders van Irak in uiterst scherpe taal op 'de eisen van de wet en van gewoon gezond verstand te gehoorzamen'. De Iraakse acties, zei hij, 'hebben de ernstigste consequenties voor het volk van Irak en voor miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in vele landen van de wereld, voor hun hoop en voor hun toekomst. Elke dag, elk moment kan er nu een oorlog uitbreken in het gebied van de Golf.'

Hoewel eerst alle niet-militaire middelen moeten worden uitgeput, zei Sjevardnadze, zal de Veiligheidsraad als Irak niet luistert van zijn recht gebruik moeten maken deze daad van agressie 'te onderdrukken'.

Juist nu de nieuwe verhoudingen in de wereld een visie op een vreedzame toekomst mogelijk maakten, wordt deze verstoord door 'de donkere wolk van agressie tegen Koeweit', aldus Sjevardnadze. Op wat hij 'zwarte donderdag' noemde, 'heeft Irak op flagrante wijze het VN-handvest geschonden, de principes van het internationale recht, de universeel erkende morele normen en de standaarden van fatsoenlijk gedrag'. Daarmee heeft Irak, volgens de Sovjet-minister, 'een slag toegebracht aan alles wat de mensheid in de afgelopen tijd heeft bereikt'. Als we geen oplossing vinden voor dit probleem zal onze beschaving een halve eeuw worden teruggeworpen, zei Sjevardnadze in zijn rede.