Scepsis over PvdA-plan loonmatiging

DEN HAAG, 26 sept. Werkgeversorganisaties en minister De Vries (sociale zaken) hebben sceptisch gereageerd op het voorstel van de PvdA-kamerleden Leijnse en Vermeend om loonmatiging fiscaal te stimuleren.

Kern van het voorstel is dat bedrijven waar een matige loonontwikkeling in de collectieve arbeidsovereenkomst is afgesproken, minimaal een procent van de loonsom als fiscale reserve op de balans mogen zetten. Bedrijven mogen deze reserve in mindering brengen op de fiscale winst; ze hoeven daardoor minder belasting te betalen.

Volgens minister De Vries levert het voorstel van de PvdA-parlementariers geen bijdrage aan een matige loonontwikkeling. 'Als er in een CAO namelijk afspraken worden gemaakt over een dergelijk fonds, dan moeten ze als loonkosten worden beschouwd. Ik zie dus ook niets in fiscale stimulansen. Maar ik juich iedere poging om het Najaarsoverleg te doen slagen toe', aldus de bewindsman.

Volgens Leijnse en Vermeend kan de reserve worden gebruikt voor scholing en de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen of worden gebruikt als 'buffer' met het oog op de toegenomen economische onzekerheid.

De werkgeversorganisatie VNO en NCW zien absoluut niets in het voorstel. 'Het is de zoveelste poging om toch maar weer te proberen tijdens het Najaarsoverleg centrale afspraken te maken. En daar zijn we op fel tegen', aldus de woordvoerder van het VNO.

De grootste vakcentrale FNV heeft sympathie voor het voorstel, maar verwacht niet dat het een belangrijke rol zal spelen tijdens het Najaarsoverleg.