Polen toch welkom in bollenteelt

ROTTERDAM, 26 sept. Minister De Vries van sociale zaken houdt de mogelijkheid open dat alsnog een groep Polen zal worden ingezet bij het rapen bollen.

Volgens het ministerie baseert de minister zich daarbij 'zoals voorheen' op de zogenaamde bollenregeling. Daarin is vastgelegd dat in eerste instantie moet worden gekeken of Nederlandse werklozen bij de bollenteelt kunnen worden ingeschakeld. Lukt dat niet, dan komen eerst werknemers uit EG-landen daarvoor in aanmerking en pas na hen mogen de grenzen worden geopend voor werknemers uit landen buiten de EG.

Met name Polen zijn jarenlang de voornaamste arbeidskrachten geweest in de bollenteelt. Dit jaar maakte de minister een einde aan de komst van deze veelal illegale arbeidskrachten. Hij toonde zich een voorstander van een initiatief van het arbeidsbureau in Stadskanaal om langdurig werklozen te verplichten 'passend werk' te aanvaarden en ze op die basis in de bollensector in te zetten. Inmiddels is dat initiatief weer van de baan. De minister vindt nu dat de directeur van het arbeidsbureau in Stadskanaal over zijn plan om ook oudere werklozen aan te schrijven voor werk in de bollenstreek eerst had moeten overleggen met het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening. De vraag is namelijk of werk als bollenplukker voor oudere werknemers wel als 'passende arbeid' kan worden aangemerkt.

Volgens het ministerie gaat minister De Vries er nog altijd vanuit dat er voldoende werklozen te vinden zijn die op vrijwillige basis als bollenraper kunnen worden ingezet. Volgende week zal hij hierover een nota opstellen, naar aanleiding van de reacties van de arbeidsbureaus. De eventuele toestemming voor de komst van werknemers uit landen van buiten de EG is in principe op de hele agrarische sector van toepassing en zou derhalve niet alleen voor de bollenteelt kunnen gelden, maar ook voor de fruit- en bloementeelt.