Op zoek naar de bodem

Tien vaatjes olie kosten nu ongeveer 400 dollar, evenveel als 33 gram goud. Voor dat geld kan een belegger ook iets meer dan acht aandelen Robeco kopen. Een jaar geleden kostten toen vaatjes olie even veel als vier aandelen Robeco. De waarde van een over de wereld gespreid pakket van aandelen is dus ten opzichte van de olieprijs gehalveerd.

De ervaring leert dat beurzen de neiging hebben door te schieten, zowel omhoog als omlaag. Nu de aandelenkoersen in Nederland 30 procent lager liggen dan een jaar geleden, kijken beleggers dus weer naar de fundamenten om te zien of de beurs al is doorgeschoten. Tegenover een obligatierente van 9,3 procent leveren blue chips als Nationale-Nederlanden nu een dividendrendement van ongeveer 5 procent, Unilever bijna 4 procent en bij ABN/Amro kunnen optimistische beleggers hopen op een dividendrendement dat op basis van de huidige koers nog boven de rente op staatsleningen ligt.

Fusieregels

Als er iets is dat de Nederlandse merchantbanken helpt in de concurrentiestrijd met de machtige buitenlandse collega's zijn het de SER-fusieregels. Die zijn zo ondoorgrondelijk dat buitenlanders die hier een bedrijf willen kopen of verkopen, voor de veiligheid maar een Nederlandse bank in de hand nemen in de hoop dat die er tenminste iets van begrijpt.

Nu zijn fusies niet meer wat ze zijn geweest. Het is professioneel om een merchant bank in te schakelen die de beste prijs voor een te verkopen concern-onderdeel weet te bedingen. In zo'n controlled auction hebben de werknemers maar af te wachten wie van de soms wel vijftig gegadigden als nieuwe eigenaar uit de bus rolt. Veelal is ook de directie van de overgenomen dochter met de uitkomst niet blij. De SER probeert daar nu iets aan te doen, maar zij kan hooguit berispen. De praktijk blijft dat instemming van directie en werknemers onontbeerlijk is als zij een belangrijk actief vormen. Naarmate de onderneming kapitaalintensiever is, kunnen directie en werknemers relatief goedkoop vervangen worden door anderen.

Armoede

Is Nederland arm? Er zijn verschillende manieren om dat te meten. Per 1000 inwoners heeft Nederland 590 telefoons, 790 radio's, 450 televisietoestellen, 390 auto's en twee artsen. We delen telefoon en televisie dus met zijn tweeen, de auto met z'n drieen en de dokter heeft 500 potentiele patienten. Wat willen we nog meer?

Breevast

Nu de beleggers zich massaal afkeren van de Nederlandse beleggingsfondsen in onroerend goed lijkt het een goede stap van Breevast om zichzelf om te vormen van vastgoedfonds tot een fonds in vastrentende waarden. Maar veel van de huidige aandeelhouders lijken niet erg willig opnieuw 250 miljoen gulden te investeren om zo het fiscaal compensabele verlies uit te melken.

De grootste aandeelhouder van Breevast, huisbankier Amro, is echter enthousiast over de plannen. Zeker nu haar grootste tegenstrever in het Bredero-debacle, de ABN, haar partner is, ziet de bank blijkbaar de mogelijkheid nog iets extra van de geleden stroppen goed te maken ten koste van de fiscus. De bankencombinatie is er immers ook ten laste van de fiscus in geslaagd 1,3 miljard nieuw eigen vermogen aan te trekken.