Onderzoek: achterstand in wijk Feijenoord zeer groot

ROTTERDAM, 26 sept. De achterstand op sociaal, economisch en financieel gebied is in de Rotterdamse wijk Feijenoord zeer groot. De problemen, zoals hoge werkloosheid, slechte hygiene, burenruzies en vereenzaming, zijn daardoor bijna 'normaal' geworden. Dat staat in het rapport 'Gezond en wel in Feijenoord' dat is opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rotterdamse GGD.

De onderzoekers constateren een zekere 'apathie en matheid' bij de inwoners van Feijenoord. De kwaliteit van leven is volgens de onderzoekers 'miniem'. In de wijk zijn vijftig verschillende culturen vertegenwoordigd. Het aantal een-oudergezinnen is relatief hoog, het opleidingsniveau over het algemeen laag.

De aanzet tot het onderzoek werd gegeven door een aantal hulpverleners uit onder meer het jeugd- en maatschappelijk werk in de wijk Feijenoord, gebundeld in de werkgroep Pompen of Verzuipen. De hulpverleners sloegen alarm in verband met het 'slechte leefklimaat' met name voor de jeugd in Feijenoord.

De onderzoekers verzamelden feiten over de wijk en spraken met 48 hulpverleners die in Feijenoord werken. Eveneens is met een beperkt aantal bewoners gepraat. Door de 'sociale vernieuwing' en het project Gezonde Stad van de Rotterdamse GGD is er de mogelijkheid de problemen grondig aan te pakken, aldus de onderzoekers. De werkgroep Pompen of Verzuipen pleit voor de inrichting van een 'leefkringhuis', waar kinderen dag en nacht terecht kunnen. Op het ogenblik zwerven veel kinderen 's avonds laat op straat rond, aldus de hulpverleners.