Odoorn in verzet tegen vestiging asielzoekers

ROTTERDAM, 26 sept. De gemeente Odoorn verzet zich tegen de vestigiging van een asielzoekerscentrum in het recreatiepark Hunzebergen. B en W van de Drentse gemeente heeft de eigenaar van het park, de Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven in Rotterdam, verzocht niet aan de komst van de asielzoekers mee te werken.

Hunzebergen is een van de acht lokaties waar het ministerie van WVC nieuwe opvangcentra voor asielzoekers wil vestigen. Vorige week bleek dat de tussenpersoon die het park aan WVC heeft verhuurd, daarvoor geen toestemming van de eigenaar had. WVC heeft het pensioenfonds toegezegd uiterlijk morgen met een voorstel voor gebruik van het park te komen. Minister d'Ancona zou vanmiddag in een brief aan de Tweede kamer uitleg geven over de verwerving van de lokaties voor de nieuwe opvangcentra.

Indien het recreatiepark Hunzebergen een asielzoekerscentrum zou worden, verwacht de gemeente Odoorn ongeveer honderdduizend gulden aan toeristenbelasting mis te lopen. Volgens burgemeester J. van Zorge zou het ministerie van WVC bereid zijn dit verlies te compenseren, maar dit wordt door een woordvoerder van het ministerie ontkend. 'De vraag is bovendien of volledige compensatie wel aan de orde is. Vergeet niet dat de plaatselijke middenstand juist weer van de permanente aanwezigheid van asielzoekers kan profiteren', aldus de woordvoerder.

De gemeenteraad van Markelo, waar WVC camping 'Klompjan' als opvangcentrum heeft gehuurd, nam gisteravond een motie aan waarin 'de overvaltechniek van het ministerie' wordt afgekeurd. Volgens de raad komt de recreatiefunctie van Markelo door de komst van asielzoekers in gevaar. Omdat het besluit het recreatiepark als asielzoekerscentrum aan te wijzen niet meer valt terug te draaien, zal de gemeente Markelo zich bij de komst van de asielzoekers neerleggen.