MK Ventures

Gedurende het tweede kwartaal van 1990 is de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds MK Ventures gedaald van fl.60,17 tot fl.45,37. Sinds het begin van dit jaar betekent dit een daling met 28 procent. Het eigen vermogen daalde in het eerste halfjaar van fl.49,2 miljoen tot fl.35,5 miljoen, zo heeft Effectenbank Kempen, die de directie over MK voert, bekendgemaakt.

MK beraadt zich of het voorgestane beleid tot uitbreiding van het fonds nog haalbaar is. In de jaarvergadering werden plannen ter tafel gelegd om nieuw kapitaal aan te trekken, maar een woordvoerder van het fonds liet doorschemeren dat zou kunnen worden besloten deze plannen te laten varen. In een later dit jaar te houden bijzondere aandeelhoudersvergadering zullen mededelingen over het te voeren beleid en de gevolgen daarvan worden gedaan.

In het jaarrapport over 1989 werd al melding gemaakt over een mogelijke afboeking van fl.8 miljoen voor twee deelnemingen. Inmiddels is fl.4 miljoen afgeboekt. Twee andere ondernemingen waarin MK belegt, hebben eerdere prognoses over winst- en omzetontwikkelingen neerwaarts bijgesteld. Bij e e n deelneming zijn zodanige liquiditeitsproblemen ontstaan dat een emissie voor nieuw aan te trekken kapitaal ernstig is bemoeilijkt.