Melaats

Het Kamerlid R. van der Linden (CDA) 'is niet melaats', verklaarde premier Lubbers gistermiddag, toen hij in de Kamer de voordracht toelichtte van de voormalige staatssecretaris uit de paspoortaffaire als staatssecretaris Landbouw. Daarin heeft hij gelijk. In principe moeten afgetreden bewindslieden in een kabinetsfunctie kunnen terugkeren. Ook dat is politieke zuiverheid.

Maar het maakt wel verschil of er destijds ook zuiver is afgetreden. Van der Linden heeft altijd volgehouden dat het onder zijn verantwoordelijkheid ontwikkelde 'fraudebestendige' paspoort deugdelijk was. Over de ruim tien voorbeelden waarin hij de Kamer volgens de enquetecommissie onjuist of onvolledig informeerde heeft Van der Linden alleen gezegd dat hij wellicht 'meer precieze' informatie had kunnen verstrekken. Bij zijn aftreden legde hij zelf de nadruk op persoonlijke elementen zijn integriteit zou zijn aangetast. Van zijn aftreden maakte hij een klein drama. Hij heeft zich voor een slotdebat niet in de Kamer willen verdedigen, maar trad af via een gekwetste brief aan toenmalig Kamervoorzitter Dolman.

Tussen Van der Linden en de Kamer staat dus nog een forse rekening open. Nog immer wacht men er op zijn laatste uitleg. Toegegeven, melaats is hij niet, maar er ziekt nog wel degelijk wat.

FJ

    • in de Marge