Kaderbond ruimte voor individuele contracten

ROTTERDAM, 26 sept. De Vereniging van Hoger Personeel (VHP) wil dat in het overleg over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten meer ruimte wordt gemaakt voor afsluiting van afwijkende individuele arbeidsovereenkomsten. De VHP maakte dit vanmorgen bekend bij de presentatie van haar arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1991.

De VHP (30.000 leden), aangesloten bij de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP), vindt dat een werknemer meer vrijheid moet krijgen om zelf met de werkgever een eigen arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Volgens de VHP kan daarmee worden ingespeeld op de maatschappelijke trend naar verdere individualisering in arbeidsrelaties. In een dergelijke 'CAO a la carte' wordt het volgens de VHP voor werknemers mogelijk om bijvoorbeeld een deel van de vrije dagen om te zetten in verbetering van hun pensioenvoorziening.

De VHP is verklaard tegenstander van collectieve vormen van arbeidstijdverkorting. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet het mogelijk zijn eerder overeengekomen verkorting van de arbeidstijd terug te draaien, aldus de VHP.

De VHP zal tijdens CAO-onderhandelingen verder bepleiten dat de financiele ruimte bij bedrijven voor verbetering van arbeidsvoorwaarden niet alleen wordt benut voor loonsverhoging, maar ook voor uitbreiding van mogelijkheden tot scholing en ontplooiing van hoger personeel binnen de onderneming. Bij alle aandacht die wordt geschonken aan scholing en begeleiding van lager opgeleide werknemers wordt te gemakkelijk vergeten dat vaak ook hoger opgeleide werknemers binnen hun bedrijf 'vastlopen' en te maken krijgen met ziekmakende stress of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, aldus de VHP.