Congres Bulgarije

SOFIA, 26 sept. Met de herverkiezing van de conservatieve Alexander Lilov tot leider van de regerende socialistische partij in Bulgarije, hebben de hervormingsgezinden gisteren een gevoelige nederlaag geleden. Op het partijcongres werden vier vooraanstaande hervormers uit het bestuur van de voormalige communistische partij gestoten. Hervormingsgezinde socialisten hebben steeds gezegd dat met het aanblijven van Lilov een splitsing van de partij onvermijdelijk zou zijn. Zaterdag houden de hervormers een eigen congres. Lilov, die maandag nog aanbood af te treden, was na afloop van de stemmingen verbaasd over het overwicht van de conservatieven. 'Ik roep op te stoppen met het nog rechtlijniger maken van de partij', aldus Lilov. (Reuter)