CDA-leiding in verlegenheid

DEN HAAG, 26 sept. De politieke top van het CDA is in forse verlegenheid gebracht omdat de PvdA-fractie blijft weigeren een staatssecretariaat op Landbouw te accepteren. Een deel van de CDA-fractie deelt de bezwaren tegen deze nieuwe functie.

De beoogde kandidaat, het Kamerlid R. van der Linden (CDA), zou zich mogen bezighouden met het directoraat-generaal Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg, exclusief natuur- en faunabeheer. Ook de pachtwet en de genetische manipulatie komen in zijn takenpakket, zei premier Lubbers gistermiddag in de Kamer. De PvdA-fractie is unaniem van mening dat dit takenpakket geen apart staatssecretariaat vergt.

Een deel van de CDA-fractie vindt dat ook. De beoogde opvolger van Braks, staatssecretaris Bukman, is evenmin voorstander van een aparte staatssecretaris. Braks trad vorige week onder druk van de PvdA af. Fractievoorzitter Brinkman vindt echter dat het komende Nederlandse voorzitterschap van de EG, waar de op landbouw nog onervaren Bukman veel tijd aan zal moeten besteden, extra hulp rechtvaardigt. Van der Linden brengt als oud-landbouw woordvoerder van de fractie en oud-EG ambtenaar de nodige ervaring mee. Een meerderheid van de fractie steunt Brinkman in deze argumentatie.

Maar daarnaast kan binnen de CDA-fractie worden vernomen dat er lichtvaardig met de persoon van Van der Linden wordt omgesprongen. Brinkman en Lubbers hadden hem niet publiekelijk mogen benaderen voor een te licht staatssecretariaat dat kennelijk politiek onvoldoende werd gedekt door de PvdA. Voor Lubbers speelt mee dat Van der Linden katholiek is en samen met de benoeming van de eveneens katholieke mevr. Y. van Rooy tot staatssecretaris van economische zaken, het evenwicht in de CDA-bloedgroepen in het kabinet terugbrengt.

Pag.3: Vervolg