Bush: werkgroep voor coordinatie steun landen Golf

WASHINGTON, 26 sept. De hulp aan de landen die het hardst worden getroffen door de Golfcrisis zal worden gecoordineerd door een speciale werkgroep van donorlanden.

De vorming van de 'financiele coordinatiegroep voor de Golfcrisis' werd gisteren aangekondigd door president Bush in zijn toespraak tot de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank.

Vandaag komt de werkgroep bijeen om de omvang van de financiele hulp vast te stellen. Het gaat om hulp van donorlanden en om extra bijdragen van het IMF en de Wereldbank. Het geld is bestemd voor de frontlijnstaten Egypte, Jordanie en Turkije, alsmede voor landen die ernstig zijn getroffen door het wegvallen van inkomsten van gastarbeiders.

Het overleg wordt gevoerd door topambtenaren van de Groep van zeven belangrijkste industrielanden, aangevuld met vertegenwoordigers uit Saoedi-Arabie, de Golfstaten, Korea en de EG. Tot de G-7 behoren de VS, Japan, West-Duitsland, Frankrijk, Italie, Groot-Brittannie en Canada.

Nederland zal ook deelnemen aan het overleg van de werkgroep. Vooralsnog overweegt Nederland geen extra financiele steun toe te zeggen, omdat het al bijdraagt via de EG.

Bush zei in zijn toespraak dat het IMF en de Wereldbank in de Golfcrisis een economische leidersrol moeten spelen vergelijkbaar met de politieke rol van de VN in het conflict.

'We zijn vastbesloten te voorkomen dat het grove gedrag van een agressor het historische proces van democratische veranderingen ondermijnt of de beweging naar markteconomieen laat ontsporen', zei Bush.

De Koeweitse minister van financien, Ali Khalifa al-Athbi, heeft gisteravond 2,5 miljard dollar toegezegd aan de financiele werkgroep voor de Golfcrisis. Verder zal Koeweit extra geld verstrekken aan de Wereldbank en het IMF voor gesubsidieerde hulp aan getroffen landen. Het zal ook geld voor tenten, voedsel en transport voor vluchtelingen in de Golfregio beschikbaar stellen.

Met een olieprijs die gisteren boven de veertig dollar per vat kwam stond de openingssessie van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank in het teken van de Golfcrisis. Michel Camdessus, de directeur van het IMF, zei dat de bestaande financiele instrumenten van het IMF zullen worden aangepast om versneld hulp aan de getroffen landen te kunnen geven. Verder zei hij te hopen op vrijwillige bijdragen van landen zodat de hoge rente die het IMF voor zijn leningen rekent, gesubsidieerd kan worden.

Barber Conable, de president van de Wereldbank, kondigde aan dat extra hulp nodig is voor de getroffen landen. De Wereldbank wil een noodprogramma opzetten om landen te helpen de gastarbeiders op te vangen die vluchten uit het Golfgebied. In al bestaande Wereldbank-programma's zal geld versneld worden uitgeleend.

President Bush gaf in zijn toespraak tot de jaarvergadering van het IMF gisteren opnieuw ondubbelzinnige politieke steun aan vermindering van het Amerikaanse begrotingstekort. De belangrijkste bijdrage die de Verenigde Staten kunnen leveren om de wereldeconomie gezond te maken is volgens hem 'orde te brengen in eigen huis'.

Voor het einde van de maand moet een begrotingsakkoord gesloten worden tussen het Witte Huis en het Congres. 'We moeten ons begrotingstekort onder controle krijgen en verminderen', aldus de president.

Bush gaf eveneens politieke steun aan een doorbraak in de onderhandelingen voor handelsliberalisatie. Deze zogenoemde Uruguay-ronde moet eind dit jaar worden afgerond. Op het spel staat niet alleen vrijere handel, maar ook economische groei, aldus Bush. Een succes in de Uruguay-ronde kan 'de motor zijn voor economische groei die ons de 21-ste eeuw inbrengt'.

    • Roel Janssen